PRIMARIA SE INCHIDE

PRIMARIA SE INCHIDE

În contextul Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 prin care se recomandă limitarea deplasării personelor, Primăria municipiului Buzău își închide programul de lucru cu publicul direct în spațiile instituției, cu următoarele excepții:
-Starea Civilă între orele 10.00 -12.00
-Direcția de Evidenta Persoanei între orele 10.00- 12.00.

Pentru celelalte servicii se recomandă utilizarea celorlalte mijloacelor de comunicare electronice, după cum urmează:
• transmiterea on-line de cereri sau solicitări (inclusiv anexarea de documente), la adresele de e-mail:
– ghiseu.unic@primariabuzau.ro,
– directiaec@primariabuzau.ro – pentru cereri specifice Direcției Economice,
precum și prin poștă.
• plata taxelor și impozitelor prin utilizarea mijloacelor on-line de plată prin:
1. site-ul național www.ghiseul.ro;
2. site-ul primăriei www.primariabuzau.ro – Ghișeu electronic (doar după ce s-au obținut date de autentificare de la primărie).
• totodată, se pot efectua plăți ale taxelor și impozitelor locale la toate sediile poștale de pe raza municipiului Buzău.

Începând cu 23.03.2020, Primăria Buzău pune la dispoziția cetățenilor
” PORTAL SERVICII ELECTRONICE”
ce poate fi accesat prin site-ul www.primariabuzau.ro, pentru depunerea de solicitări pentru:
• Petiții și sesizări online
• CU Certificat de urbanism
• CU Certificat de Urbanism pentru dezlipire, aplipire imobile, inscriere servitude
• CU Certificat de Urbanism pentru Extindere si Bransamente la Retele Edilitare

• CU Certificate de Urbanism de Informare (Reglementari Urbanistice)
• AC Autorizație de construire
• Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice
• Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice
• Cerere eliberare situatie fiscala – Executori judecatoresti
• Cerere eliberare certificat fiscal – Notari.

Totodată, pentru relații suplimentare privind documentele ce trebuie anexate la trimiterile on-line, vă punem la dispoziție numerele de telefon ale serviciilor de specialitate:
NR. CRT. DENUMIREA COMPARTIMENTULUI TELEFON-DIRECT
1 GHISEU UNIC
e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro
0238- 411015
2 SECRETARIAT PRIMAR 0238-710562
3 SECRETARIAT VICEPRIMAR 1 0238-710204
4 SERVICIU GOSPODARIE COMUNALĂ
0238-710692
5 ARHITECT SEF 0238-710614
6 SERVICIUL URBANISM 0238-725538
7 SERVICIUL AUTORIZATII CONSTRUCTII 0238-723398
8 BIROUL ÎNDRUMARE ȘI CONTROL ASOCIAȚII PROPRIETARI 0338-401315
9 COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ 0338-401032
10 SERVICIUL AGRICOL 0338-401032
11 BIROUL COMERȚ, TRANSPORTURI LOCALE 0238-710679
12 SERVICIUL EVIDENȚĂ, PATRIMONIU, LICITAȚII 0238-713799
13 SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV 0238-401882
14 DIRECTIA ECONOMICĂ
e-mail: directiaec@primariabuzau.ro
15 REGISTRATURA DIRECTIA ECONOMICA 0238-711732
16 SERVICIUL PRELUCRARE DATE 0238-713420
17 SERVICIU URMARIRE, EXECUTARE SI COLECTARE CREANTE FISCALE PERSOANE FIZICE 0238-727872
18 SERVICIU URMARIRE, EXECUTARE SI COLECTARE CREANTE FISCALE PERSOANE JURIDICE 0238-727872
19 SERVICIU CONTROL, INSPECTIE SI FACILITATI FISCALE PERSOANE FIZICE

0238-727873
20 SERVICIU CONTROL SI INSPECTIE FISCALA PERSOANE JURIDICE 0238-727871
21 SECRETARIAT DIRECTOR ECONOMIC
0238-717658

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU