SJU Buzău angajează 11 medici

SJU Buzău angajează 11 medici

Trei dintre posturi sunt la Centrul se Sănătate Multifuncțional de la Pârscov, iar celelalte, pe diferite secții ale spitalului.   Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău face o nouă încercare în demersul de a-și completa schema de personal cu posturile de medici vacante, care au fost scoase la concurs de mai multe ori până acum, fără ca vreun candidat să se arate interesat de ele. Astfel, după ce a făcut anunțul referitor la angajarea unui asistent social și a 4 asistenți medicali la UPU-SMURD, spitalul buzoian a anunțat scoaterea la concurs a 11 posturi de medici.

Dintre acestea, trei posturi sunt disponibile la Centrul se Sănătate Multifuncțional de la Pârscov, unde este nevoie în continuare de un medic specialist pediatru, un specialist ORL și un medic primar specializat în chirurgie generală. Duminică s-au împlinit doi ani de la inaugurarea centrului de la Pârscov, iar posturile care au stârnit cel mai mare interes au fost cele de asistenți medicali și de îngrijitoare, care s-au ocupat încă din prima sesiune de concurs, care a avut loc în luna ianuarie a anului 2018. În schimb, posturile de medici nu suscită un interes la fel de mare, așa că în cei doi ani scurși de la inaugurarea centrului, conducerea SJU Buzău a încercat periodic să găsească specialiștii necesare pentru a completa schema de personal de la Pârscov. De fiecare dată însă, pentru posturile scoase la concurs nu și-a depus dosarul nici un candidat, așa că o nouă sesiune de concurs se va organiza în perioada următoare.  

Trei dinte celelalte opt posturi care au mai fost scoase la concurs sunt la secția de Cardiologie a spitalului, fiind vorba de două posturi de medic cardiolog specialist și un post de medic primar cardiolog. Lista posturilor scoase la concurs de SJU Buzău mai include un post de medic specialist nefrolog, unul de medic specialist neonatolog, un alt post de medic specialist radiolog, un post de rezident în ultimul an în specialitatea Pediatrie și un post de medic primar urgentist la secția UPU SMURD. Atât posturile scoase la concurs în cadrul secțiilor spitalului, cât și cele de la centrul de sănătate de la Pârscov sunt posturi cu normă întreagă. Candidații interesați de unul din cele 11 posturi își pot depune dosarele la Serviciul de Resurse Umane al spitalului, până la data de 14 martie.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină o cerere în care se menţionează postul pentru care candidatul dorește să concureze, copia xerox de pe diploma de medic şi adeverința sau certificatul de confirmare în gradul profesional, copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovadă din care să rezulte că nu a fost sancționat de Colegiul Medicilor din Romania, acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordin, cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează, chitanță de plata a taxei de concurs – care este în valoare de 150 de lei – și copia actului de identitate în termen de valabilitate. În funcție de numărul de candidați care se vor înscrie pe cele 11 posturi vacante, concursurile de angajare urmează să fie programate după data de 28 martie, cel mai târziu la finele lunii mai. Relaţii suplimentare se pot obţine direct de la Serviciul de Resurse Umane al spitalului, sau la numărul de telefon 0238 1720 689 int. 166.